banner banner banner

Хто такі технократи і перспективи такого уряду в Україні

Коли сучасні політологи говорять про технократів, найчастіше вони тут мають на увазі уряд, що складається з фахівців і формується за неідеологічними принципами. До технократичного методу формування уряду, тобто його створення не на політичній, а на професійній основі, вдаються деякі країни в разі політичної або іншої кризи. Найчастіше так чинять держави з президентською формою правління

Хто такі технократи і перспективи такого уряду в Україні
Наталія Яресько та Айварас Абромавічус Фото з відкритих джерел

Сергій Звиглянич

Журналіст, 112.ua

Коли сучасні політологи говорять про технократів, найчастіше вони тут мають на увазі уряд, що складається з фахівців і формується за неідеологічними принципами. До технократичного методу формування уряду, тобто його створення не на політичній, а на професійній основі, вдаються деякі країни в разі політичної або іншої кризи. Найчастіше так чинять держави з президентською формою правління

В українському політичному словнику з'явилося нове слово – "технократи". Зараз його використовують не рідше, ніж горезвісні "реформи". Про технократів говорять у кулуарах Ради, на телеефірах і навіть на вулицях. Але є всі підстави припускати, що, як часто буває, "чув дзвін, та не знаю, де він", або, іншими словами, почув нове модне слово, але в суті ще не розібрався. Нічого, ми допоможемо.

Витоки теорії

Що таке технократія? Це грецьке слово τεχνοκρατία, що складається з двох компонентів - τέχνη, "майстерність", і κράτος, "влада". Тобто влада майстрів. По-науковому термін можна визначити як принцип побудови суспільства, в якому влада належить науково-технічним фахівцям. Технократія дуже близька до меритократії, відповідно до якої керівні пости повинні займати найбільш здібні люди, незалежно від соціального походження і фінансового достатку. Обидві концепції припускають створення вільної конкуренції, щоб обдаровані, талановиті люди мали шанс зайняти високе суспільне становище. Така собі модель соціальної справедливості.

У філософсько-політичній думці технократична традиція має давню історію. Чітко оформлена ідея суспільства, керованого носіями знання, вперше зустрічається у Платона, який у праці "Держава" відстоює тезу про те, що державою повинні керувати носії знання — стан філософів. У XVII столітті ідея використання наукових знань для управління суспільством отримала розвиток в працях Френсіса Бекона і Томмазо Кампанелли. Проте це все було лише натяком на технократичні ідеї, які проявилися лише на певній стадії суспільного розвитку. Першу цілісну концепцію про вплив науки, виробництва і технічних фахівців на соціально-політичний розвиток створив Анрі Сен-Сімон. У працях А. Сен-Сімона мають місце дві найважливіші складові всіх пізніших технократичних концепцій: управління суспільством на наукових принципах і ведуча політична роль науково-технічних фахівців. Сен-Сімона правомірно називають предтечею технократизму і першим його ідеологом.

Новини за темою

Для того щоб говорити про технократію, насамперед було необхідне виникнення досить численного шару науково-технічних фахівців. А це сталося лише у другій половині XIX століття із завершенням промислової революції в передових країнах, коли почалося масове застосування машин у виробництві, а потім і в інших сферах. Спочатку технократія була відповіддю на проблему, що стоїть перед інженерами з самого початку XX століття, коли в умовах розвинутого капіталізму керівництво заводів часто в гонитві за наживою гальмувало науково-технічний прогрес.

Технократія в політиці

Однак у 1920-х роках бурхливий розвиток науки і техніки дозволило значно підвищити виробництво, змінило соціальні підвалини. Технічний прогрес був нерозривно пов'язаний з використанням і впровадженням науково-технічних розробок у життя людства. Ясна річ, що цей процес не залишився без уваги філософів того часу. Основне положення технократичної концепції побудови суспільства — технологічний детермінізм. Він припускав вирішальну роль техніки і технології у розвитку соціально-економічних структур. У працях Веблена це знайшло реалізацію в доктрині, згідно з якою вирішальна роль у розвитку не тільки економіки, але й у прийнятті управлінських рішень в області політики повинна належати фахівцям. Торстейн Веблен описав свої погляди в соціальній утопії "Інженери і Цінова Система" (1921) та інших творах. У 1941 р. американський соціолог Бернхейм у книзі "Революція менеджерів", говорячи про "владу фахівців", висунув ідею про те, що технократія в особі менеджерів стала політичною реальністю у ряді країн світу і що під впливом "технологічної революції" капіталізм змінився не соціалізмом, а "суспільством керуючих".

Карло Чампі Фото з відкритих джерел

Технократичний суспільний лад характеризується тим, що процес виробництва і розподілу доходів знаходиться під контролем суспільства і делегований найбільш кваліфікованим фахівцям. Економіка технократичного суспільства має неринковий характер. Соціальна структура такого суспільства базується не на відносинах власності, а на знаннях і кваліфікації.

На цьому грунті виникла ідея технократичного уряду — влада експертів, яка ефективно виконує адміністративні функції. У технократичній системі, в якій економіка регулюється економістами, соціальна політика регулюється політологами, система охорони здоров'я управляється фахівцями-медиками, інші галузі - відповідними фахівцями, які працюють і обмінюються знаннями, координовані фахівцями-менеджерами, продуктивність кожного максимізується настільки, наскільки це принципово можливо.

Технократія може також використовувати системи управління, в яких закони впроваджуються в життя за допомогою проектування систем таким чином, що їх неможливо порушити. Наприклад, щоб перешкоджати тому, що люди їздили на трамваї, не оплачуючи проїзд, двері вагона могли бути розроблені таким чином, щоб оплата була необхідна для відкриття дверей. Та ж сама ідея може бути застосована в набагато більших масштабах, з автоматизованим громадським спостереженням, інтелектуальними системами, що автоматично керують або обмежують дії людей, щоб запобігти незаконній діяльності.

Новини за темою

Однак відразу слід зауважити, що в чистому вигляді на рівні конкретної держави цей принцип ніколи не був реалізований. Сьогодні технократичні погляди користуються популярністю у футурологів і трансгуманістів. Впевнений, багато хто дивився фільм 2005 року "Еон Флакс", сюжет якого розповідає, як пануюча верхівка дотримується принципів технократії, підтримуючи життя невеликої стабільної групи людей, що залишилася від людства, намагаючись відновити репродуктивні здібності.

Фото з відкритих джерел

Критики це все називають утопією. Хоча справедливості заради слід зауважити, що технократичні методи та підходи, не як цілісна система, а як окремо взяті елементи політичного процесу, широко використовувалися протягом усього XX століття. Деякі країни з їхньою допомогою вибилися в лідери з виробництва. Досить згадати Японію, США, Південну Корею.

Коли сучасні політологи говорять про технократаів, найчастіше вони тут мають на увазі уряд, що складається з фахівців і формується за неідеологічними принципами. До технократичного методу формування уряду, тобто його створення не на політичній, а на професійній основі, вдаються деякі країни в разі політичної або іншого кризи. Найчастіше так чинять держави з президентською формою правління. Після Другої світової війни найбільш часто таким чином формувався уряд у Фінляндії — 7 разів. Показовою в цьому відношенні стала ситуація в Італії в першій половині 90-х років XX століття, коли в корупційному скандалі були задіяні всі без винятку члени уряду та лідери основних політичних партій. В результаті цього в 1993 і 1994 роках діяло непартійний технократичний уряд на чолі з директором Банку Італії Карло Чампі. А в 2011-2013 роках Італією керував економіст Маріо Монті. Він набрав у свій уряд банкірів, економістів, дипломатів, соціологів, всі його члени були безпартійними. Уряд Монті вивів Італію із затяжної рецесії, але через 13 місяців впав під натиском політичної сили колишнього прем'єра Сільвіо Берлусконі.

Маріо Монті Фото з відкритих джерел

Український скептицизм

Прихильники технократичного уряду в Україні розраховують на щось подібне. Однак подібний принцип передбачає відмову від квотного розподілу міністерських портфелів, просування членів партій до Кабміну, набір міністрів з науково-технічної еліти. Однак парламентсько-президентська модель в Україні може перешкодити такому уряду здійснити задумані реформи.

Новини за темою

"Звичайний чиновник-технократ ніколи не зможе протистояти політикам, і це не раз доведено на практиці. Тому світ давно вже вибирає міністрами і головами урядів політичні фігури з сильним авторитетом. Адже міністр повинен вміти переконати політичний істеблішмент у необхідності тих чи інших дій, мати авторитет довести, що необхідний такий бюджет, а не той, який вирішить видати йому парламент, ну і так далі, дуже багато нюансів. Але це все може досягатися тільки за рахунок політичної ваги і авторитету міністра або прем'єра. А що може довести політикам з амбіціями простий чиновник-технократ? Нічого. Тому у світі технократами завжди є заступники міністрів, але не перші особи в уряді", - говорить колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава.

Втім, в умовах, коли відомі політики тісно переплетені з великим бізнесом, вище запропонована модель також не працює. Доведено на практиці.

Другий момент – кадровий. Коли в Україні заходить мова про уряд технократів, мова йде про прем'єра Наталію Яресько. Проте досі ми не чули про її команду в такому можливому уряді. Хто ці люди? Чи дадуть прем'єру право самостійно сформувати уряд, як було у випадку з Монті?

Фото з відкритих джерел

"У світлі прийдешніх змін в органах виконавчої влади широко обговорюється тема якісного наповнення майбутнього Кабінету міністрів. Всі в один голос повторюють добре відомий і популярний, особливо у сільській місцевості, термін – технократ. Але я все-таки нагадаю його загальноприйняте значення. Технократія — суспільство, побудоване на засадах меритократії, в якій влада належить науково-технічним фахівцям. Ну, про значення терміна меритократія, думаю, нагадувати зайве. Так ось, судячи з імен, яким зіставляють міністерські посади, нікого, хто підпадає під значення цього терміна, в новому уряді ми не побачимо, оскільки правило квотного розподілу викликає у можновладців особливу ніжність", - переконаний нардеп Володимир Литвин. Його побоювання поділяють багато.

Новини за темою

Новини за темою

Мрія про технократів

А цвях у прем'єрські амбіції Яресько забивають у Верховній Раді. Багато опитаних депутатів не приховують, що голосів за її призначення парламент не дасть. Тому що роль сучасної Верховної Ради полягає лише в натисканні потрібних кнопок, а законотворча складова стерта.

Виходить, в Україні у нинішній час технократичний уряд не може існувати? Цілком можливо. "Технократи існують у розвинених державах, там, де інститути державної влади дієздатні, там, де є надійний партійний і політичний контроль, там, де структури громадянського суспільства надійно контролюють владу. А там, де повний хаос і треба зносити мотлох і будувати з нуля, там, де правляча влада перекладає відповідальність за непопулярні і складні рішення один на одного - там потрібні "технократи" іншого роду", - вважає журналіст Юрій Бутусов.

Новини за темою

До цього можна додати і той факт, що технократичні уряди в сучасному світі – це швидше виняток, а не практика. Окремі міністри – так, з'являються в різних урядах регулярно. У тих же США, наприклад, в минулому столітті на найвищих державних постах регулярно з'являлися великі інженери, серед яких можна відзначити міністрів оборони Джеймса Шлессінджера, Гарольда Брауна, Вільяма Перрі, які займали пости в різний час.

Фото з відкритих джерел

Але в Україні у чинному Кабміні також є міністри, які підходять під визначення "технократ". Пивоварський, Павленко, Абромавичус - всі вони прийшли з бізнесу, безпартійні, не були в політиці. Однак по закінченню роботи всі троє написали заяви про звільнення з Кабміну через неможливість проводити реформи. Ну, принаймні, так вони стверджували, поки не передумали і не повернулися після умовлянь Арсенія Яценюка. Припустимо, новий уряд буде повністю складатися з таких людей. Проте у його голови вже не буде власної фракції в парламенті, за допомогою якої він зможе фактично шантажувати і торгуватися для проштовхування урядових законопроектів. А ось повний параліч влади і нова політична криза при такому розкладі цілком можливі. Так і "смотрящі" нікуди не подінуться, поки не буде чіткого поділу гілок влади. "Міністри-технократи - необхідна, але не достатня умова ефективного уряду. Можна поставити на чолі міністерств хоч херувимів з серафимами, але якщо їм доведеться працювати в одній системі зі "смотрящими" й іже з ними, ефект буде нульовим", - вважає нардеп Руслан Сольвар.

Сергій Звиглянич

Редакція може не погоджуватися з думкою автора. Якщо ви хочете написати в рубрику "Думка", ознайомтеся з правилами публікацій і пишіть на [email protected]112.ua.

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Loading...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>