Економіст

Під час перебудови працював в радяньському НДІ. Кандидат економічних наук
Під час становлення України працював в харчовій та легкій промисловості
Під час появи державних цінних паперів почав працювати в банківському секторі
Працював та займався цінними паперами, страховим бізнесом, в тому числі і страхування життя, а також лізинг та фонди фінансування будівництва.