Фото з відкритих джерел

Дбайливе ставлення до навколишнього середовища — одна з важливих складових діяльності соціально відповідальної компанії. Підприємство "Оріль-Лідер", яке 7 серпня взяло активну участь у ліквідації наслідків витоку азотної кислоти на Дніпропетровщині, поділилося досвідом щодо загального підходу до збереження екології.

Підприємство зазначає, що у цій справі важливий системний підхід. Основні принципи, на які спирається "Оріль-Лідер", — це дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства, сталий розвиток, повага до прав людини, врахування можливих екологічних наслідків, а також  відкритості та публічності у взаємодії із зацікавленими сторонами.

Останні приклади природоохоронних ініціатив підприємства включають реконструкцію цеху утилізації, що дозволив звести до мінімуму соковипаровування, впровадження роздільного збору ресурсоцінних  відходів, реконструкцію очисних споруд, в рамках якого придбали та встановили нове сучасне обладнання. Вживаються і ситуативні заходь — такі як залучення підприємства до ліквідації наслідків нещодавнього витоку азотної кислоти на Дніпропетровщині, під час якого "Оріль-Лідер" оперативно зреагувало на подію, надавши свої запаси каустичної соди (1,5 тис. тонн) для нівелювання шкоди, яка могла бути заподіяна викидом.

Одна з перших в Європі біогазова установка на базі "Оріль-Лідер" потужністю 5,5 МВт/рік, що працює на побічних продуктах тваринного походження (курячому посліді з підстилкою), теж вносити свій вагомий внесок для зменшення впливу на навколишнє середовище. За період роботи біогазового комплексу з 2013 по 2017 роки було вироблено 155 млн кВт "зеленої" електроенергії з альтернативних, відновлювальних джерел.

Напрями еко-діяльності визначаються внутрішньою Екологічною Політикою холдингу МХП, до складу якого входити "Оріль-Лідер", та іншими документами природоохоронного спрямування, які враховують вплив екологічних аспектів не лише на території підприємства, а й у зоні його ймовірного впливу.