Вступ-2019: Як скласти ЗНО тим, хто давно закінчив школу

Кожного року Зовнішнє незалежне оцінювання стає справжнім випробуванням для випускників шкіл. Це пояснюється тим, що для майбутніх абітурієнтів саме ЗНО стає першим серйозним трампліном у майбутнє, вже доросле життя. Тому не дивно, що нервове напруження цього моменту здатні полегшити лише конкретні відповіді на подібні запитання: "Як зареєструватись?", "Які предмети обов'язкові?", "Де і як скоро переглянути результати?". І якщо для цьогорічних випускників уже майже всі тонкощі ЗНО висвітлені, то які іспити має складати випускник минулих років, бакалавр та магістр?

Вступ-2019: Як скласти ЗНО тим, хто давно закінчив школу
Фото з відкритих джерел

Ірина Шостак

Журналістка

Кожного року Зовнішнє незалежне оцінювання стає справжнім випробуванням для випускників шкіл. Це пояснюється тим, що для майбутніх абітурієнтів саме ЗНО стає першим серйозним трампліном у майбутнє, вже доросле життя. Тому не дивно, що нервове напруження цього моменту здатні полегшити лише конкретні відповіді на подібні запитання: "Як зареєструватись?", "Які предмети обов'язкові?", "Де і як скоро переглянути результати?". І якщо для цьогорічних випускників уже майже всі тонкощі ЗНО висвітлені, то які іспити має складати випускник минулих років, бакалавр та магістр?

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України щодо умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

  • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, — для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, а також магістра фармацевтичного спрямування;
  • особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з відповідної спеціальності медичного, ветеринарного спрямування, — для здобуття ступеня магістра медичного та ветеринарного спрямувань;
  • особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), — для здобуття ступеня магістра;
  • особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), — для здобуття ступеня доктора філософії.

Перше, що треба усвідомити — якщо вступник вже використав (на конкурсній основі) можливість безкоштовно вивчитись на певний ступінь вищої освіти, то навчання для здобуття іншого, такого самого ступеня відбуватиметься за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Винятком є особи, що мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства, а також якщо за станом здоров'я особи втратили можливість виконувати службові чи посадові обов'язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Іншим найпоширенішим запитанням є: "Де і як зареєструватися для проходження ЗНО?". Процедура реєстрації випускників минулих років абсолютно нічим не відрізняється від звичної цьогорічним випускникам. Щоб успішно зареєструватися для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно створити та оформити реєстраційну картку, сформувати пакет документів і – єдина відмінність – самостійно надіслати його до регіонального центру оцінювання якості освіти. Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу "Зареєструватися" на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (обравши свою категорію особи).

Новини за темою

До прикладу, якщо ви вже маєте атестат (здобули повну загальну середню освіту в попередні роки), незалежно від того, де ви навчаєтеся зараз (чи продовжуєте навчатися), – ваша категорія "Випускник минулих років", якщо ж ви навчаєтесь у закордонному закладі освіти та здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту — "Випускник, який здобуде в 2019 році повну загальну середню освіту в закордонному закладі освіти".

Під час реєстрації треба буде заповнити поля з інформацією про ваше місцеперебування під час зовнішнього незалежного оцінювання. Таким чином, система матиме можливість систематизувати всіх учасників тестування відповідно до їх населених пунктів.

Для охочих вивчитися на ступень магістра процедура реєстрації для участі у вступних іспитах буде виглядати трохи інакше: вступнику треба звернутися до приймальної комісії одного з обраних ним вишів. Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка. Після цього на сайті УЦОЯО для кожного зареєстрованого вступника створюватимуть кабінет учасника, доступ до якого буде за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Пункти тестування створюватимуться на базі закладів вищої освіти. Під час реєстрації вступник має обрати місто, в якому він проходитиме тестування.

Здобувачам вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук

  • До аспірантури (ад'юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра.
  • До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу (наукової установи).
  • Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) виключно у зв'язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Вступні випробування до аспірантури (ад'юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи) складаються з: вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти); інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом (стосується вступників на всі ступені вищої освіти).

Новини за темою

Відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу (наукової установи) особам, які вступають до аспірантури (ад'юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Прийом на навчання до аспірантури вищих духовних навчальних закладів здійснюється з урахуванням положень їх статутів (положень про них), зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року.

Вступні випробування для здобуття ступеня магістра

У 2019 році при вступі до закладів вищої освіти будуть дійсні результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 2018 і 2019 років. Оцінки з англійської, німецької, французької та іспанської мов буде зараховано лише з результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) 2019 року.

Для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 "Право" та 293 "Міжнародне право" вступники мають взяти участь у ЄВІ та ЄФВВ. Для вступників за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 2 06 "Журналістика", 08 "Право", 24 "Сфера обслуговування" та 29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право") потрібно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (на вибір: англійська, французька, німецька або іспанська).

ЄВІ

ЄФВВ

Написання тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської);

Тест складатиметься з двох частин — перевірка читання та використання мови.

Перший блок — виконання тесту з права (включатиме 8 базових дисциплін: конституційне право України, адміністративне право України, адміністративне судочинство в Україні, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини).

Другий блок ЄФВВ — перевірка загальних навчальних правничих компетентностей.

Реєстрація для участі у вступних випробуваннях триватиме з 13 травня до 3 червня (до 18 год.). Сам іспит відбудеться 2 липня, а вступне випробування — 4 липня. Додаткова сесія ЄВІ та ЄФВВ відбудеться 25 липня та 26 липня відповідно.

Також, за умови успішного проходження вступного іспиту з іноземної мови, фахових вступних випробувань та додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра вступник може здобувати ступінь магістра за іншою спеціальністю (напрямком).

Реєстрація на ЗНО для випускників минулих років

У 2019 році для вступу до закладу вищої освіти можна подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 (окрім результатів з іноземних мов), 2018 та 2019 років. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати сертифікати з англійської, французької, німецької або іспанської мов за 2018 або 2019 роки.

Новини за темою

ЗНО-2019 проводитиметься з таких навчальних предметів: української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської мови, іспанської мови, німецької мови, французької мови. Конкурсні ж предмети, з яких вступник має надати сертифікати ЗНО, визначені Умовами прийому до вищих навчальних закладів у 2019 році, в залежності від спеціальності, обраної абітурієнтом.

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання триватиме з 5 лютого до 25 березня 2019 року. Додаткову сесію буде проведено з 26 червня до 12 липня. 

Форма подання заяв

Випускники минулих років

 

Для здобуття ступеня магістра

Для вступу до аспірантури (ад’юнктури)

Заяви подаються в електронній формі.

Пакет документів самостійно відправляється

рекомендованим листом з повідомленням про вручення у встановлені строки (дата визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті) до центру оцінювання якості освіти.

Копія паспорта;

— дві однакові фотокартки для документів (3 х 4 см);

копія документа про повну загальну середню освіту або довідку з місця навчання для учнів (слухачів) та студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в 2019 році та не проходять ДПА у формі ЗНО);

— така ж довідка перекладена українською мовою та нотаріально завірена (за умови здобуття в 2019 році повної загальної середньої освіти в закордонному закладі освіти).

реєстраційна картка (формується самостійно на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти).

У разі необхідності:

— медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання;

копія свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

копія нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

заява щодо надання можливості пройти зовнішнє оцінювання під час додаткової сесії (причина і документ, що підтверджує її)

Заяви подаються у паперовій формі (подається вступником особисто до приймальної комісії закладу вищої освіти).

документ, що посвідчує особу;

військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування/ єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для визначених спеціальностей);

документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за вступними іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 03 "Гуманітарні науки" (крім спеціальності 035 "Філологія"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 081 "Право", 24 "Сфера обслуговування" та 29 "Міжнародні відносини" (за наявності)."

Додатковий перелік документів (визначено у правилах прийому до ВНЗ).

Заяви подаються у паперовій формі.

Заява вступника;

Копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації).

Диплом магістра із зазначенням відповідної спеціальності медичного або ветеринарного спрямування (для вступу за спеціальностями медичного або ветеринарного спрямування).

Додатковий перелік документів (визначено у правилах прийому до ВНЗ).

Диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими (рішення вченої ради).

Ірина Шостак

Редакція може не погоджуватися з думкою автора. Якщо ви хочете написати в рубрику "Думка", ознайомтеся з правилами публікацій і пишіть на [email protected]

відео по темі

Новини за темою

Новини за темою

Новини партнерів

Loading...

Віджет партнерів

d="M296.296,512H200.36V256h-64v-88.225l64-0.029l-0.104-51.976C200.256,43.794,219.773,0,304.556,0h70.588v88.242h-44.115 c-33.016,0-34.604,12.328-34.604,35.342l-0.131,44.162h79.346l-9.354,88.225L296.36,256L296.296,512z"/>